เมืองชัยปุระ

เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ขึ้นแท่นเป็นมรดกโลกอีกหนึ่งแห่ง

เมืองชัยปุระ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาชาวอินเดียได้เฮกันทั่วหน้าเพราะเมืองชัยปุระได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และถือเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

อ่านต่อ »
เมืองชัยปุระ

เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ขึ้นแท่นเป็นมรดกโลกอีกหนึ่งแห่ง

เมืองชัยปุระ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาชาวอินเดียได้เฮกันทั่วหน้าเพราะเมืองชัยปุระได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และถือเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

อ่านต่อ »